top of page
  • Alexander Clomén

Kan jag som arbetsgivare sänka pensionskostnaderna för anställda i den omvälvande tid vi nu lever i?

Om en anställd sägs upp från sin anställning är det bara att effektuera avslutet av tjänstepensionslösningen från det datum som anställningen upphör. Försäkringarna kommer då att annulleras. Sparkapitalet läggs i fribrev och riskförsäkringarna t e x sjukförsäkring upphör.

Men vad kan jag göra som arbetsgivare om jag inte vill säga upp personalen, men trots detta sänka mina kostnader för tjänstepensionslösningarna tillfälligt eller permanent? Detta kan åstadkommas under vissa omständigheter genom arbetsrättsliga och försäkringstekniska åtgärder. Så länge de centrala kollektivavtalsparterna inte möjliggör förändringar gällande

t e x ITP-plan, så återstår de enskilda tjänstepensionslösningarna, där det är fullt möjligt på kort sikt. På lång sikt kan alla tjänstepensionslösningar ändras, men det kräver mera radikala åtgärder. Men i en omvälvande tid kan även radikala åtgärder krävas för att rädda jobben och företagen som helhet.

Vi bistår arbetsgivare med rådgivning och konsultativa insatser kring detta.


Kontakta: CvZ juridik eller Christer Hansson på nr. 0705 15 00 20

Comments


bottom of page